torstai 13. helmikuuta 2014

Kipu ei näy edelleenkään kuvissa

Kirjoitin aiemmin siitä, että kipu ei näy kuvissa. Jos et lukenut sitä vielä, lue se ensin. Jos olo jäi vielä skeptiseksi, niin tässä tulee vielä lisää vettä myllyyn.

Tietokonetomografiakuvauksien (CT-kuvaus) perusteella ei voitu osoittaa yhteyttä selkäkipuun välilevyn madaltumissa, rangan fasettinivelten kulumissa (osteoartroosi) tai nikamakaaren rikkoumassa (spondylolyysi). Lähinnä vain selkäytimen ahtaumassa löydettiin yhteys alaselkäkipuun, vaikka tutkituilla useat erilaiset kulumamuutokset olivat erittäin yleisiä. (1) Fasettinivelten artroosilla ei havaittu yhteyttä selkäkipuihin toisessakaan tutkimuksessa. (2)

Toisessa tutkimuksessa kyseenalaistettiin magneettikuvauksen arvo diagnostisena työkaluna, koska valtaosalla tutkituista oli vaikka minkälaisia välilevymuutoksia aina yhteen tai useampaan pullistumaan asti., vaikka heillä ei ollut selkäkipua. 46% 148:sta tutkitusta ei itseasiassa ollut kokenut selkäkipua koskaan elämässään. (3)

Tietokonetomografia-kuvauksella ei tutkimuksessa löydetty myöskään yhteyttä iän mukana tulevan selkälihasten surkastumisen ja alaselkäkivun välillä, sillä löydökset olivat yhteneviä oireettomien ja selkäkipuisten välillä. Selkälihasten surkastuminen liittyy kyllä fasettinivelten artroosiin, välilevyjen madaltumiseen ja spondylolisteesiin, mutta ei alaselkäkipuun. (4)

Tietokonetomografiatutkimuksessa spondylolyysi tai spondylolisteesi (nikamasiirtymä) eivät ole tilastollisesti merkitsevä tai yleinen syy alaselkäkipuun. (5)

Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että alaselkäkipupotilaan turhan aikainen magneettikuvantaminen johtaa alaselkävaivojen pahenemiseen. Se lisää hoitokuluja sekä vaivojen ja leikkausten määrää riippumatta siitä, kuinka pahoja ongelmia selässä on. (6)

Kuvantamisella ei ole myöskään vaikutuksia kipupotilaan (alaselkäkipu, päänsärky ja rintakipu) rauhoittamiseksi. (7)

Magneettikuvaustutkimuksessa lähinnä välilevyn ekstruusio, eli tila, jossa välilevyn hapan neste pääsee ärsyttämään hermojuurta, ja kova hermopuristus yhdistyvät kipuun, joka heijastaa alaraajan ääreisosiin (polven alapuolelle). Lievä tai kohtalainen hermopuristus, välilevyn kuluma, välilevyn pullistuma tai selkäytimen ahtauma (huomaa ristiriitaiset tulokset ensimmäiseen tutkimukseen verrattuna selkäytimen ahtauman kohdalla!) eivät liittyneet alaselkäkipuihin anatomisella tarkkuudella. Tarkkaa anatomista syytä ei löydetty potilaiden kuvaamille alaraajan heikkouksille tai tuntomuutoksille. (8)

Magneettikuvausten arvoa alaselkäkivun ennustamisessa pyrittiin tutkimaan 7 vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa oireettomilla ihmisillä. Tutkimuksessa havaittiin, että magneettikuvauksilla ei ole arvoa alaselkäkivun synnyn tai keston ennustamisessa. Niillä tutkituilla, joilla alaselkäkipu kesti pisimpään, ei ollut pahimpia kuvantamislöydöksiä. (9)

Kuvantamislöydökset eivät siis yleensä ole yhteydessä alaselkäkipuun. Sen lisäksi ne eivät sovellu myöskään alaselkäkivun ennustamiseen. Kaikkein hankalinta on kuitenkin se, että turha kuvantaminen voi jopa pahentaa potilaiden tilannetta sen sijaan, että se rauhoittaisi heitä. Kuvantaminen voi johtaa jopa kirurgisiin toimenpiteisiin useammin kuin niillä, joita ei ole kuvattu, vaikka potilailla olisi vakavuusasteiltaan aivan samanlaisia löydöksiä selässä.


Lähteet:

1. Spine J. 2010 Mar;10(3):200-8. doi: 10.1016/j.spinee.2009.10.018. Epub 2009 Dec16.Computed tomography-evaluated features of spinal degeneration: prevalence, intercorrelation, and association with self-reported low back pain. Kalichman L, Kim DH, Li L, Guermazi A, Hunter DJ. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20006557

2. Spine (Phila Pa 1976). 2008 Nov 1;33(23):2560-5. doi:
10.1097/BRS.0b013e318184ef95.Facet joint osteoarthritis and low back pain in the community-based population.Kalichman L, Li L, Kim DH, Guermazi A, Berkin V, O'Donnell CJ, Hoffmann U, Cole R, Hunter DJ. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18923337

3. Spine (Phila Pa 1976). 2001 May 15;26(10):1158-66.
The Longitudinal Assessment of Imaging and Disability of the Back (LAIDBack) Study: baseline data. Jarvik JJ, Hollingworth W, Heagerty P, Haynor DR, Deyo RA. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11413431

4.Eur Spine J. 2010 Jul;19(7):1136-44. doi: 10.1007/s00586-009-1257-5. Epub 2009
Dec 24.Changes in paraspinal muscles and their association with low back pain andspinaldegeneration: CT study. Kalichman L, Hodges P, Li L, Guermazi A, Hunter DJ.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20033739

5.Spine (Phila Pa 1976). 2009 Jan 15;34(2):199-205. doi:
10.1097/BRS.0b013e31818edcfd. Spondylolysis and spondylolisthesis: prevalence andassociation with low back pain in the adult community-based population. Kalichman L, Kim DH, Li L, Guermazi A, Berkin V, Hunter DJ. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19139672

6.J Occup Environ Med. 2010 Sep;52(9):900-7. doi: 10.1097/JOM.0b013e3181ef7e53.
Relationship of early magnetic resonance imaging for work-related acute low back pain with disability and medical utilization outcomes.Webster BS, Cifuentes M.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20798647

7. Patient Educ Couns. 2012 Jan;86(1):3-8. doi: 10.1016/j.pec.2011.02.003. Epub 2011 Mar 6.The reassuring value of diagnostic tests: a systematic review.
van Ravesteijn H, van Dijk I, Darmon D, van de Laar F, Lucassen P, Hartman TO,
van Weel C, Speckens A.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21382687

8.Spine (Phila Pa 1976). 2000 Apr 1;25(7):819-28.Associations between patient report of symptoms and anatomic impairment visible on lumbar magnetic resonance imaging.Beattie PF, Meyers SP, Stratford P, Millard RW, Hollenberg GM. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10751293

9.J Bone Joint Surg Am. 2001 Sep;83-A(9):1306-11.
The value of magnetic resonance imaging of the lumbar spine to predict low-back pain in asymptomatic subjects : a seven-year follow-up study. Borenstein DG, O'Mara JW Jr, Boden SD, Lauerman WC, Jacobson A, Platenberg C, Schellinger D, Wiesel SW. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11568190

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti