tiistai 29. lokakuuta 2013

Ohjeita osteopaatille kroonisesta kivusta kärsivän potilaan hoitoon

 Miten hoitaa kroonisesta kivusta kärsivää potilasta?

Selvitä potilaalta
1.    Kivun alue ja luonne: Missä se on ja minne se kulkeutuu? Yhteys muihin oireisiin? Miten kipu on kehittynyt? Mitkä asiat helpottavat tai pahentavat? Käytä VAS-asteikkoa ja kipupiirrosta.
2.    Kivun syntymekanismi.
3.    Mitä potilas ajattelee kivustaan: vakavuus ja syy, alku ja jatkuminen.
4.    Kivun vaikutukset potilaan elämään.
5.    Selviytymisstrategiat: fyysisesti ja psyykkiset.
6.    Mihin muuhun kipu vaikuttaa.

Kipupotilaan tutkimuksessa huomioitava:
·         Kipu on monimuotoinen, henkilökohtainen kokemus.
·         Kipu on aivojen laaja-alaisen hermoverkoston tuotos sen sijaan, että se olisi trauman, inflammaation tai muun patologian tuottaman sensorisen informaation aikaansaannos.
·         Hoida ensisijaisesti kipua ja vasta toissijaisesti biomekaanisia ongelmia.
·         Yhtä yksiselitteistä kipumittaria ei ole.
·         Syysuhteet eivät aina ole selkeitä, esimerkiksi kivun ja masennuksen suhteen.
·         Kroonisessa kivussa kudosvaurion ja kivun kokemisen välinen yhteys on heikko.
·         Kivun ilmaiseminen ei aina korreloi kivun voimakkuuden kanssa.
·         Potilaan arvio omasta toimintakyvystä ei aina vastaa hänen todellista toimintakykyään.
·         Kipupersoonallisuutta ei ole.

Neuvoja osteopaatille kipupotilaan auttamiseen:
·         Rauhoittele potilasta.
·         Tarvittaessa ohjaa lääkäriin kipulääkitystä varten.
·         Kunnioita ja huomioi potilaan kokemuksia ja näkemyksiä kivun syistä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
·         Keskustele potilaan kanssa kipuongelmasta ja kivun mekanismeista sekä tarvittaessa korjaa virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Varmista, että potilas on ymmärtänyt selittämäsi.
·         Älä kiirehdi tai keskeytä keskustelua fyysisen tutkimisen vuoksi. Keskustelu ja neuvonta on vaikuttavaa hoitoa.
·         Kerro potilaalle mitä pitää tehdä, ei mitä hänen ei pidä tehdä.
·         Rohkaise potilaan aktiivisuutta, vastuuta, pystyvyyttä, optimismia ja rauhallista suhtautumista.
·         Älä tyrmää potilaan tavoitteita täydestä kivuttomuudesta mahdottomina, vaikka kivuttomuus olisikin epätodennäköistä. Ottakaa yhteiseksi asenteeksi, että siihen voidaan kuitenkin pyrkiä.
·         Pyri hoidollasi lieventämään, ei lisäämään kipua edes tilapäisesti.

·         Mielihyvä ei ole sivuvaikutus. Pyri tuottamaan mielihyvää tarkoituksellisesti.


lähde: 
Tero Honkanen, Hanna Kivinen 

Kroonisen kivun hallinta 
Kirjallisuuskatsaus ja osteopaattinen hoitomalli 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti