tiistai 18. kesäkuuta 2013

Mitä odottaa osteopaatilta?

Potilas, joka tulee osteopaatin vastaanotolle, on oikeutettu korkeatasoiseen hoitoon. Potilaana osteopaatilta voi odottaa, että hänelle ongelmasi on ensisijaisen tärkeää. Osteopaatti kunnioittaa ja arvostaa potilastaan ja tämän ongelmia. Osteopaatti huomioi potilaansa ja hänen tarpeensa hänen terveyttään koskevissa päätöksissä. Osteopaatti vastaa viipymättä potilaansa huolenaiheisiin. Osteopaatti myös kunnioittaa ja käsittelee yksityistä tietoa vaikenemalla näistä asioista vastaanoton ulkopuolella.

Osteopaatti on Valviran rekisteröimä, nimikesuojattu ammatti. Ennen kuin menet osteopaatille, voit tarkistaa löytyykö häntä Valviran rekisteristä. Esimerkiksi oma rekisteröintinumeroni on 50602294444. On laitonta nimittää itseään osteopaatiksi ilman Valviran nimikesuojausta.

Nimikesuojauksen pyrkimyksenä on taata se, että osteopaatti on asianmukaisesti koulutettu ja pätevä työhönsä. Nimikesuojattu osteopaatti on myös turvallinen ja soveltuva terveydenhoitoalan ammattilaiseksi. Nimikesuojatulla osteopaatilla on lain vaatima potilasturvavakuutus. Tätä ei ole niin sanotuilla itseoppineilla terapeuteilla, joten potilas ei ole oikeutettu saamaan korvauksia rekisteröimättömän henkilön hoidossa tapahtuvasta hoitovirheestä.

Osteopaattien tulisi ilmoittaa tarvittava informaatio hoitopaikastaan ja hoitohinnoistaan,sekä menettelytavoistaan ja maksukäytännöistään ennen potilaan ensimmäistä käyntiä vastaanotolla. 

Osteopatia on potilaskeskeistä terveydenhoitoa. Ensimmäinen käyntikerta osteopaatilla saattaa kestää kauemmin kuin jatkokäynnit. 

Osteopaatti käyttää aikansa kuunnellakseen ja kysyäkseen tarkentavia kysymyksiä terveysongelmasta, yleisestä terveydentilasta, hoitohistoriasta ja lääkityksestä. Kaikki tieto käsitellään luottamuksella.

Osteopaatti tutkii potilaansa huolellisesti. Osteopaatti todennäköisesti pyytää potilastaan riisuutumaan, joten vastaanotolle kannattaa ottaa sellaiset alusvaatteet, joissa on mukava olla ja joissa kehtaa olla vieraan ihmisen läsnäollessa. Osteopaatti ei kuitenkaan varsinaisesti tarkastele vaatetusta, vaan kehon ryhtiä ja asentoa. Osteopaatin kanssa voi kuitenkin keskustella miten paljon vaatetusta tarvitsee riisua. Usein varsinkin jatkokäynneillä riittää se, että käyttää ohutta, mutta joustavaa vaatetusta. Osteopaatti näkee kuitenkin tarkemmin ihosta mahdollisia vaiva-alueita, joten on potilaan edun mukaista, että ainakin ensimmäisellä kerralla esimerkiksi selän iho on paljaana. Alusvaatteita, kuten rintaliivejä tai pikkuhousuja, ei tule kuitenkaan riisua. Usein osteopaatti käyttää esimerkiksi pyyhettä potilaan peittämiseksi hänen maatessaan hoitopöydällä. Potilaalla on aina oikeus kertoa osteopaatille (jo ennakkoon), jos jokin asia on hänen mielestään epämukavaa tai kiusallista.

Osteopaatti todennäköisesti pyytää potilastaan tekemään erilaisia liikkeitä tai venytyksiä. Osteopaatti havainnoi näillä liiketesteillä potilaansa yleistä liikkuvuutta ja liikerajoituksia aiheuttavia kudoksia ja ryhtimuutoksia. Osteopaatti huomioi ryhtiä monelta eri kehon alueelta, koska esimerkiksi nilkan asento voi vaikuttaa polveen, lonkkaan, alaselkään tai jopa hartialinjaan ja yläraajaan asti kehon kineettisen toimintaketjun myötä. Siksi osteopaatti ei lähde suoraan hoitamaan pelkkää kipualuetta, vaan tarkastelee kokonaisuutta.

Osteopaatti käyttää tutkimuksessaan paljon tunnustelua, eli palpaatiota. Osteopatian koulutuksessa korostetaan palpaation ja kosketusaistin merkitystä todella paljon. Siksi osteopaatti saattaa tunnustella lihaksia, lihaskalvoja, niveliä, nivelsiteitä ja vaikkapa hermokireyksiä. 

Osteopaatti myös pyrkii varmistamaan haastattelulla ja tutkimuksella, ettei kyseessä ole vakavampi patologia tai sairaus, joka vaatii käyntiä lääkärissä tai sairaalassa. Jos jostain syystä näin käy, osteopaatti voi avustaa potilastaan kirjoittamalla epäilyistään saatekirjeen.

Osteopaatti erikoistuu tuki- ja liikuntaelimistön diagnostiikkaan, hallintaan, hoitoon ja näiden sairauksien ennaltaehkäisyyn, sekä näihin liittyviin muihin ongelmiin. Osteopaatti huomioi tuki- ja liikuntaelimistön lisäksi muut kehon alueet ja muun muassa psyyken ja emootioiden vaikutukset.

Osteopaatti antaa potilaalleen ymmärrettäviä selityksiä löydöksistään ja keskustelee kanssasi hoitosuunnitelmasta ja itsehoito-ohjeista, joihin saattaa liittyä elämäntapamuutoksiakin. Osteopaatit harvoin kuitenkaan "pakottavat" tekemään mitään rajuja muutoksia, vaan he lähinnä ottavat asiat puheeksi mainitsemalla niistä. Osteopaatti ottaa huomioon riskit ja hyödyt hoidon kannalta ja kertoo näistä potilaalleen tarvittaessa. Usein osteopaatin käynteihin kannattaa varata useampi käyntikerta. On tärkeää, että potilas ja osteopaatti ovat hoidon kannalta yhteisymmärryksessä niin hoitokertojen kuin hoitomenetelmienkin osalta. Potilas saa esimerkiksi pyytää osteopaattia jättämään jonkin tietyn hoitomenetelmän käytön pois. Hoito suoritetaan yleensä käsin ja hoidossa käytetään muun muassa teknisesti osaavia rangan ja muiden nivelten manipulaatio- ja liikuttelutekniikoita, sekä pehmytkudoskäsittelyä ja täsmähierontaa. Osteopaatti kertoo potilaalleen mitä hän tekee ja miksi. Potilas saa kysyä missä tahansa hoidon vaiheessa mitä osteopaatti on tekemässä.

Hoidon fyysisyyden vuoksi ei ole epätavallista, että joskus 24-48 tuntia hoidon jälkeen voi tuntua arkuutta tai jäykkyyttä. Osteopaatti yleensä kertoo millaisia reaktioita hoidon jälkeen voi odottaa. Jos potilaalle tulee huolia, voi potilas ottaa yhteyttä osteopaattiin ja kysyä häneltä neuvoa. Yleensä vaivojen ratkaisemiseksi vaaditaan useampi hoitokerta, joten ensimmäisen hoitokerran reaktiot eivät vielä kerro lopullista totuutta. Osteopaatti kertoo potilaalle hoidon etenemisestä jokaisella hoitokerralla ja tekee toisinaan hoitosuunnitelmaan tarvittavia yksilöllisiä muutoksia.

Monet potilaat hakeutuvat nykyisin lääkärin sijaan suoraan osteopaatille. Vaikka lääkärin lähete ei olekaan tarpeen, kannattaa omalääkärille kertoa hoitokäynneistä. Tämän tarkoituksena on se, että molemmat ammattikunnat voivat antaa parasta mahdollista hoitoa. Luvallasi osteopaatti voi lähettää lääkärillesi raportin hoidon etenemisestä. Voit pyytää myös raporttia työnantajallesi, jos se on tarpeen. 


Teksin kirjoittamisessa on käytetty apuna Iso-Britannian General Osteopathic Councilin esitettä osteopatiasta ja osin suoraa käännöstä tästä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti