tiistai 11. joulukuuta 2012

Mitä osteopaatti hoitaa?


Osteopatia on hoitofilosofia. Se ei varsinaisesti ole "käsin tehtävä hoitomenetelmä", vaikka monet ammatin edustajatkin niin yrittävät osteopatiaa selkokielellä ihmisille esitellä. Voi jopa olla, että olen itsekin sanonut näin. Esittely on siinä mielessä perusteltu, että suurin osa osteopaatin käyttämistä tutkimuksista ja hoitomenetelmistä tehdään käsin. Hoitomenetelmät ovat kuitenkin toissijaisia (huom. eivät arvottomia) suhteessa siihen, miksi hoidetaan. Tärkeimpiä ovat terveen toiminnan - anatomian ja fysiologian - tuntemus ja pyrkimys terveen toiminnan palauttamiseen, jolloin keho voi korjata itse itsensä. Osteopaatti tutkii ja tekee sen perusteella osteopaattisen, toiminnallisen diagnoosin. Vasta diagnoosin perusteella lähdetään hoitamaan. Joskus tehty hoito toimii itsessään diagnostisena työkaluna. Tällöin hoitokertoja tarvitaan luonnollisesti useampi kuin yksi.

Osteopaattisia perusperiaatteita ovat:

 • Ihminen on dynaaminen yksikkö
 • Kehossa vallitsee itsesäätelymekanismeja, joiden tarkoitus on itsensä korjaaminen
 • Rakenne ja toiminta vaikuttavat toisiinsa kaikilla tasoilla
 • Rationaalinen hoito perustuu edellä mainituille periaatteille

Osteopaatit hoitavat toiminnan häiriöitä. Osteopaatit kutsuvat näitä somaattisiksi dysfunktioiksi. Somaattinen dysfunktio ei ole vielä peruuttamaton patologinen muutos kudoksissa, vaan häiriö, jonka toiminta on palautettavissa osteopaattisin hoitomenetelmin. Somaattinen dysfunktio sisältää yhtä tai useampia seuraavista asioista:

 • Muutoksia kudoksen tekstuurissa
Somaattisen dysfunktion alueella esimerkiksi iho voi olla akuutissa dysfunktiossa punainen tai kroonisessa dysfunktiossa valkoinen sympaattisen hermoston aktivaation vuoksi. Iho voi tuntua esimerkiksi kitkaiselta, kuivalta tai märältä.
 • Epäsymmetriaa
Epäsymmetria voi tarkoittaa esimerkiksi luisten rakenteiden korkeuseroja tietyissä asennoissa, rangan kiertymistä ja sivutaivuttumista tai vaikkapa purennan toispuoleisuutta.
 • Liikerajoitus
 • Tuntomuutoksia
Tuntomuutoksia voivat olla esimerkiksi puutumiset ja pistelyt sekä kipu ja arkuus.


Osteopaateilla on myös useita hoitomalleja, joiden kautta somaattisia dysfunktioita hoidetaan ja kehon kokonaisuuden toimintaa palautetaan:

 • Biomekaaninen malli
Biomekaaninen malli tarkastelee kehoa sen asennon ja kuormituksen kautta.
 • Respiratoris-sirkulatorinen malli
Nestekierrollinen malli tarkastelee nestekierron toimivuutta. Nestekiertoon voidaan katsoa kuuluvan niin verenkierto (isot verisuonet ja hiusverisuonet), imunestekierto (eli lymfakierto), aivo-selkäydinnesteen kierto kuin nivelten synoviaalinestekin tai vaikkapa välilevyjen ravitsemus.  Suuri osa kehon jätteenpoistosta (esim. hiilidioksidi) vaatii hyvän nestekierron ja hengitysmekanismin, jotka vaikuttavat molemmat läheisesti toisiinsa.
 • Neurologinen malli
Elimistö on täynnä sähköpiuhoja ja suurin osa osteopaattisesta hoidon vaikuttavuudesta tapahtuu hermoston kautta.
 • Metabolis-energeettinen malli
Kehon energiantuotannon ja aineenvaihdunnan tulee olla kunnossa, jotta ihminen voisi olla terve.
 • Behavioraalinen malli
Ihmisen käyttäytyminen vaikuttaa suuresti oireiden syntymiseen ja kestoon. Käyttäytymistä muuttamalla voidaan esimerkiksi saada kudokselle haitallinen, jatkuva ärsyke poistettua. Osteopaatit eivät ole psykologeja, mutta ymmärtävät ottaa käyttäytymisen huomioon.


"Find it, fix it and leave it alone"

Ylläoleva lainaus on A.T. Still:n yleinen sitaatti. Se on siinä mielessä erinomainen, että vaikka osteopaatti tutkisi ja hoitaisi somaattisia dysfunktioita, on ymmärrettävä, että keho itse lopulta korjaa itsensä ajan kanssa, kun sille vain annetaan mahdollisuus. "Fix it"-vaihe on vasta suunnanmuutos tai sykäys kohti terveyttä, ei vielä korjaava prosessi. Sen vuoksi heti hoidon jälkeen ei välttämättä tunnu vielä, että kipu olisi täysin poistunut. Se saattaa olla hieman helpottanut esimerkiksi nivelen liikelaajuuden palautumisen myötä, mutta vasta seuraavina päivinä nähdään onko keho pystynyt korjaamaan itse itsensä. Valitettavasti kehon paranemisnopeutta ei voida sinänsä lisätä, mutta sen hidastumista voidaan estää ja paranemisprosessin laatuun voidaan vaikuttaa.

Hoidon kannalta tärkeintä on kehon normaalin toiminnan palauttaminen niin, että keho pystyy sen itse toteuttamaan ja ylläpitämään. Silloin osteopaattinen hoito on mielestäni onnistunut. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti