perjantai 26. lokakuuta 2012

Lyhyt esittely osteopatian koulutusohjelmasta

Osteopatia on ammattikunta, joka on hassusti nimetty luukivun mukaan. Osteo viittaa luuhun ja pathos kipuun tai kärsimykseen. Jo 1800-luvun loppupuolella USA:ssa osteopatia eriytyi lääketieteestä omaksi koulukunnakseen ja hoitofilosofiakseen. Tärkeänä perustana yhä nykypäivän osteopatiassa on tarkastella toiminnan ja rakenteen välistä yhteyttä. Rakenne muuttaa toimintaa ja toiminta muuttaa rakennetta. Tämä pitää paikkansa niin solu- kuin vaikkapa niveltasollakin.

Perinteisesti osteopaatit opiskelevat erittäin paljon anatomiaa ja myös fysiologiaa.  Suomessakin ammattikorkeakoulussa opiskelu sisältää kaksi kurssia anatomiaa, kaksi kurssia fysiologiaa, neuroanatomian ja -fysiologian yhdistetyn kurssin, kaksi kurssia toiminnallista anatomiaa ja kaksi kurssia biomekaniikkaa. Näiden lisäksi opiskeluihin kuuluu erikseen useita kursseja kehon toiminnallista tutkimista ja diagnostiikkaa, sekä erilaisten hoitotekniikoiden opiskelua, joissa anatomian merkitys toistuu jatkuvasti. Opiskeluun kuuluu myös erilaisia erikoisosa-alueita kuten sisäelinrakenteiden ja kallon tutkimista, sekä useita erilaisia lääketieteellisiä opintoja. Erillisiä kursseja on esimerkiksi liikuntafysiologiasta, urheiluvammoista, kasvusta ja kehityksestä, embryologiasta, toiminnallisista harjoituksista, lastentaudeista, mikrobiologiasta ja immunologiasta, ravitsemustieteestä ym.

Ilmeisesti opetussuunnitelmia ja -rakennetta on jonkin verran muutettu omiin opintoihini verrattuna, alla on siis epätäydellinen lista tämänhetkisistä opetussuunnitelmista. Yhteensä osteopaatin opinnot ovat 240 opintopisteen pituiset eli opinnot kestävät neljä vuotta.


Ihmisen rakenne ja toiminta 1 (6 op)

Ihmisen rakenne ja toiminta 2 (7 op)

Sisäelinten rakenne ja toiminta (5 op)

Elimistön puolustusmekanismit (3 op)

Tuki- ja liikuntaelimistön biomekaniikka (3 op)

Selän toiminnallinen anatomia (4 op)

Liikkumisen toiminnallinen anatomia (4 op)

Hermoston rakenne ja toiminta (4 op)

Syventävä anatomia (3 op)

Ihmisyksilön kehitys (3 op)

Anamneesiin liittyvä lääketieteellinen osaaminen (3 op)

patofysiologia, sisätaudit, symptoms & signs

Prekliininen lääketieteellinen osaaminen (4 op)

neurologia, fysiatria, kipu, farmakologia

Kliininen lääketieteellinen osaaminen (3 op)

radiologia, ortopedia, traumatologia

Erotusdiagnostinen lääketieteellinen osaaminen (3 op)

reumataudit, urologia, silmäsairaudet, korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Erikoisalueiden lääketieteellinen osaaminen (3 op)

obstetriikka ja gynekologia, gerontologia ja geriatria, symptoms & signs 2

Osteopatian historia ja filosofia (3 op)

Anamneesin laatiminen ja perustutkimukset (3 op)

Somaattinen dysfunktio (4 op)

Erotusdiagnostiikka (3 op)

Vuorovaikutus- ja ohjaustaidot (3 op)

Asiakaslähtöinen kuntoutus (3 op)

Terapeuttiset ohjaustaidot (3 op)

Liikunnan fysiologia ja ohjaus (3 op)

Kliinisen työn ohjaus- ja vuorovaikutustaidot 1 (3 op)

Kehittyvä kuntoutusasiantuntijuus (4 op)

Kliinisen työn ohjaus- ja vuorovaikutustaidot 2 (3 op)

Palpaatiotaidot (3 op)

Observointi- ja palpaatiotaidot (3 op)

Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 1 (3 op)

Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 2 (3 op)

Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 3 (3 op)

Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 4 (3 op)

Osteopaattiset periaatteet käytännössä (3 op)

Kraniaaliosteopatian perusosaaminen (3 op)

Kraniaaliosteopatian syventävä osaaminen (3 op)

Viskeraaliosteopatian perusosaaminen (3 op)

Viskeraaliosteopatian syventävä osaaminen (3 op)

Osteopaattisen hoidon sovellukset (3 op)

Harjoitteluun tutustuminen (3 op)

Harjoitteluun perehtyminen (6 op)

Ohjattu kliininen harjoittelu 1 (8 op)

Ohjattu kliininen harjoittelu 2 (10 op)

Ohjattu kliininen harjoittelu 3 (10 op)

Ohjattu kliininen harjoittelu 4 (12 op)


Linkin takaa löytyvät tarkemmat ja täydellisemmät tiedot opetussuunnitelmasta.Osteopaatilla on siis jo opintojensa puolesta hyvin paljon opiskeltavaa ihmiselimistöstä ja sen toiminnasta. Anatomiaa opiskelemme enemmän kuin yksikään toinen ammattikunta ammattikorkeakoulussa. Tuki- ja liikuntaelimistön tuntemuksemme onkin ensiluokkaisella tasolla ja olemmekin sen alan erikoisasiantuntijoita. Tuki- ja liikuntaelimistö ei kuitenkaan rajoitu pelkkään luiden, nivelten, lihasten ja hermoston rakenteiden ymmärtämiseen, vaan osteopatiassa ymmärretään niiden merkitys myös mm. sisäelinten, verenkierron, immuunijärjestelmän, hengityksen, stressin ja ruuansulatuksen kannalta. Keho on yksi kokonaisuus, joka tuntuu välillä unohtuvan, kun kehoa tarkastellaan yhä pienempien erikoisosaamisalojen kautta. Siksi on hyvä, että on myös ammattikunta, joka pyrkii ymmärtämään eri kokonaisuuksien välisiä yhteyksiä, eikä keskity vain vaiva-alueeseen. Osteopaatit eivät tokikaan osaa kaikesta kaikkea, mutta kokonaisuuksien laaja hahmottaminen on osteopaatin ammattitaidon kannalta erityisen tärkeää ja samalla myös todella haasteellista. Se on kuitenkin asia, joka tekee työstämme niin erityisen mielenkiintoista!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti